Přípravy LokoTour – Opravy/úpravy mapy dokončeny

Domapovávají se poslední pochybnosti v mapě …